Jisne Lahore Nahin Dekha - Kennedy Center Washington D.C. - idic-photo